Ga naar de inhoud
hondensalon olsene logo

Algemene voorwaarden

 1. ALGEMENE BEPALINGEN
 • De hierna vermelde voorwaarden zijn op iedere opdracht van toepassing. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk door 4Anim-all en de klant is vastgelegd en ondertekend.
 • 4Anim-all behoudt zich ten allen tijde het recht om een opdracht te weigeren indien er twijfel is over het functioneren van het dier binnen het concept van 4Anim-all, het dier moet eerst getoond worden vooraleer inschrijving mogelijk is.
 1. VERBINTENISSEN VAN 4Anim-all
 • 4Anim-all verplicht zich bij de dienst “oppas aan huis” tot de dagelijkse verzorgingstaken van het (de) huisdier(en), deze houden in: eten geven, drinkwater verversen, medicatie toedienen indien nodig, uitwerpselen opruimen, knuffelen en spelen.
 • 4Anim-all zal ten allen tijde heel zorgvuldig met de huissleutels van de klant omgaan en niet dupliceren. 4Anim-all retourneert de huissleutels aan de klant na afloop van de opdracht, tenzij anders is overeengekomen. Bij eventueel verlies of diefstal van de huissleutels zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, 4Anim-all is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.
 • 4Anim-allzal bij vaststelling van ziekte/ongeval van huisdieren eerst contact opnemen met de klant of contactpersoon voor overleg. Indien er, na herhaalde pogingen geen contact tot stand is kunnen komen, is 4Anim-all gerechtigd om zelf te handelen. In geval van een levensbedreigende situatie, zal 4Anim-all onmiddellijk de dierenarts contacteren. De dierenartskosten en de kosten van 4Anim-all die hieruit verder volgen, zijn voor de opdrachtgever.
 • De opdracht begint en eindigt zoals in de inschrijvingsovereenkomst afgesproken werd.
 • In geval 4Anim-all door ziekte of overhand de opdracht niet kan nakomen, wordt de opdrachtgever onmiddellijk gecontacteerd en zoekt 4Anim-all naar een betrouwbare vervanger voor deze opdracht na goedkeuring door de opdrachtgever.
 • Het dier zal met de grootst mogelijk zorg worden verzorgd.
 • In de inschrijvingsovereenkomst worden de diensten “uitlaatservice” en “oppas aan huis” bepaald, deze maken deel uit van deze overeenkomst.
 • 4Anim-all respecteert de dierenwelzijnswetten.
 • 4Anim-all werkt op een positieve en beloningsgerichte manier.
 1. VERBINTENISSEN VAN DE KLANT
 • De klant vult de inschrijvingsovereenkomst correct en accuraat in.
 • Bij foutieve informatie van de klant, is de klant verantwoordelijk voor de daaruit voortkomende schade.
 • De klant zorgt ervoor dat het dier bij aanvang van de opdracht verzekerd is tegen alle mogelijke risico’s.
 • De klant zorgt ervoor dat de diensten door 4Anim-all kunnen uitgevoerd worden zoals voorzien op de inschrijvingsovereenkomst. De klant zorgt ervoor dat het dier op de juiste plaats en tijd is zoals afgesproken in de inschrijvingsovereenkomst.
 • De klant voorziet alle benodigdheden die nodig zijn om de dienst “oppas aan huis” goed te kunnen uitvoeren. (Voer (juiste hoeveelheid per maaltijd wordt telkens in een apart potje of zakje voorzien), eet-drinkpotjes, poepzakjes, medicatie, dweil en emmer voor eventuele ongelukjes op te ruimen, vuilniszakje, telefoonnummer contactpersoon,…) en plaatst deze op de afgesproken plaats met de nodige informatie indien nodig. De klant voorziet voor de uitlaatdienst de nodige hals- en leiband en een handdoek om de eventuele vuile pootjes te kunnen afdrogen.
 • Het paspoort van het dier wordt naast de benodigdheden op een duidelijke plaats gelegd.
 • Bij de aanvang van de opdracht wordt verwacht dat zowel de woning als de dieren in een goede en gezonde staat verkeren. De dieren moeten gehouden worden volgens de wettelijke normen. De dieren dienen hun verplichte vaccinaties, ontworming en ontvlooiing te krijgen.
 • Indien er een derde persoon aanwezig zal zijn tijdens de opdracht, dient de opdrachtgever deze persoon alsook 4Anim-all hiervan op de hoogte te stellen.
 • De klant dient bij ziekte of loopsheid van het dier, 4Anim-all op de hoogte te stellen.
 1. ANNULERING OVEREENKOMST
 • De klant kan tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht kosteloos annuleren.
 • Vanaf de 6edag voor aanvang, zal de klant 50% van de totale kostprijs van de opdracht in de inschrijvingsovereenkomst overeengekomen, dienen te betalen.
 1. BETALING
 • In de inschrijvingsovereenkomst worden de tarieven beschreven van de opdrachten alsook de som van de opdrachten en verplaatsingskosten gedurende de afgesproken opdrachtsperiode .
 • De betaling van de totale opdracht zal gebeuren voor de aanvang van de te verlenen diensten, hetzij middels overschrijving (BE15 7360 2287 8930), hetzij via contante betaling.
 • Onverwachtse/onvoorzienbare kosten zullen binnen de 7 dagen worden voldaan door de klant.
 • In geval van een weigering een dienst te betalen is 4Anim-all gerechtigd om de diensten onmiddellijk en zonder enige voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling stop te zetten. In geval van een achterstallige betaling heeft 4Anim-all het recht om volgende opdrachten te weigeren.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
 • 4Anim-all kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal tijdens de periode van de uit te voeren opdracht.
 • 4Anim-all kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overlijden of ziekte van huisdieren van de klant voor, tijdens of na afloop van de opdracht.
 • 4Anim-all kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het eventueel weggelopen huisdier van de klant. De hond wordt tijdens de uitlaatservice niet losgelaten op onafgesloten terreinen zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Indien het huisdier tijdens de uitlaatdienst zou weglopen dan doet 4Anim-all het nodige om uw huisdier terug te vinden zonder hier echter verantwoordelijk gesteld te kunnen worden.
 • 4Anim-all kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele besmetting van huisdieren van de opdrachtgever met vlooien/wormen/ziektes.
 • De opdrachtgever is ten alle tijde aansprakelijk voor de schade (zowel immaterieel als materieel) die het huisdier van de opdrachtgever heeft toegebracht, de opdrachtgever dient hiervoor een geldige verzekering te hebben.